Svend-Allan Sørensen - Litografi

Normalpris 1.600,00 kr

Inkl. Moms

Super fedt litografi af kunstneren Svend-Allan Sørensen 

Signeret og nummereret 

Mål 25x35,5

Svend-Allan Sørensen hovedfokus ligger i de grafiske værker.

Der er nogle klare og ofte gennemgående træk I hans værker: Naturen , sproget,  ordet , samfundet. Det særligt kendetegnende er hvordan han arbejder i krydsfeltet mellem disse tematikker - Hvor målet ikke er en deskriptiv eller normativ kunst. Derimod er det, igennem en  legende , provokerende eller/og søgende tilgang at sammensætte det ofte uventede for herigennem  at  skabe nogle helt nye billeder hos beskueren. 

Så hvor tekster og brudstykker af tekst bliver sat i nye kontekster for at se hvilke nye associationer det skaber og hvordan både det nyskabte og brugte ofte har deres egne intertekstuelle referencer,  som spiller op mod hinanden. 

Alt sammen med blik for hvordan mennesket , forhandler,  skaber , tildeler mening til Natur og samfund og brydningen herimellem.